Ödüllü Fotoğraf Yarışması


4. Etnospor Kültür Festivali Ödüllü Fotoğraf yarışması ile ilgili daha detaylı bilgi almak veya başvuru yapmak için tıklayınız.


Genel Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında, amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş üstü herkese açıktır.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı her kategori için en fazla 3 (üç) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon/başkalaştırma/oynama kabul edilmeyecektir.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), HDR (High Dynamic Range) fotoğraflar kabul edilmez. İnsanlı veya drone vb insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından ve Atatürk havalimanı Etkinlik Meydanı Etnospor Festivali sınırları içinde ve 3-6 ekim 2019 günlerinde çekilmiş olmalıdır. Başka yerde ve zamanda çekilmiş görüntüler ile başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Fotoğrafın içeriğinde çocuk işçiye yer verilemez. Markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında 5846 sayılı telif hakları kanunu uyarınca işlem yapılır. Fotoğrafları mevcut ve ileriki Etnospor fotoğraf yarışmalarından men edilir. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.
 • Etnospor fotoğraf yarışmasına katılmakla yarışmacı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde Etnospor kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; Etnospor elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik Etnospor ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile Etnospor tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu ve Etnospor, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Etnospor Yarışma Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar üç ayrı bulut sisteminde yedeklenir ve Etnospor temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir ve internet bağlantılı bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.
 • Yarışma sonuçları Etnopsor Kültür Festivali’nin www.etnosporfestivali.com web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara Düzenleme Kurulu tarafından telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.


Kategori ve Bölümler

“Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Yarışması”; Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah Beyaz Fotoğraf olmak üzere beş bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 • A- Sayısal: Atlı Sporlar ve Atlı Gösteriler > DA;
 • B- Sayısal: Geleneksel Güreşler > DB;
 • C- Sayısal: Geleneksel Okçuluk > DC;
 • D- Sayısal: Oba Alanı ve Kültürel Etkinlikler > DD;
 • E- Sayısal: Geleneksel Çocuk Oyunları, Mangala ve Aşık OyunlarıDetaylı bilgi almak ve yarışmaya başvurmak için Tıklayınız.


KAYIT

Ok at, Güreş tut, At bin! @Takip et