Aşık Oyunları

Bu oyun aşık kemiği adı verilen insanlarda da bulunan bir kemik ile oynanmaktadır. Oyun için koyun veya keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayaklarında bulunan aşık kemiği kullanılır. Oyun çizilen bir dairenin içine her oyuncunun aşıklarını dizmesiyle başlar. Her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dairenin dışına çıkartmaktır.

Aşık oyununu 3 farklı şekilde oynanabilir. Bu üç türün en önemli farkı oynanan yerin ve aşığın şeklidir. En yaygın şekli, bir daire çizilip içine her oyuncunun eşit miktarda aşık dizmesiyle oynananıdır. Oyuncular sıra ile daire içerisindeki aşıkları vurarak dışarı çıkarmaya çalışırlar. Atışlar daireye belirli bir uzaklıktan çizilmiş bir çizgi arkasından yapılır. Atışlarda enek adı verilen aşık kullanılır. Oyuncu aşığı vurarak daireden dışarı çıkartmışsa artık o aşığın sahibidir. Ve atış sırası hala o oyuncudadır. Vuruş yapılamamış ve dışarı çıkarılamamış ise sıra diğer oyuncuya geçer. Oyuncular çizgi gerisinden yapılan atışlar sonrası tekrar çizgi gerisine gitmek zorunda değildir ve aşıklarının son bulunduğu yerden atış yaparlar. Oyun daire içindeki aşıklar bitene kadar devam eder.

KAYIT

Ok at, Güreş tut, At bin! @Takip et