İsmini güreşçilerin kullandığı keçi kılından dokunmuş kıyafetten alan bu güreş Türkiye’de Kahramanmaraş’ta icra edilmektedir. Saka, Tıva ve Azerbaycan’da yapılan millî güreşlerden bazıları şalvar güreşi ile benzerlik göstermektedir.

TARİHÇESİ

Şalvar güreşinin ilk kez Tıva Türklerinde rastlandığı bilinmektedir. Bu güreşin Anadolu’ya Türkmenler tarafından getirildiği birçok araştırmacı tarafından düşünülmektedir. Şalvar güreşi Türkmenistan, Kırgızistan ve Türkiye’de icra edilmektedir. Bunun yanı sıra Moğolistan ve Kazakistan’da da bazı güreşlerin şalvar güreşine benzer unsurlar içerdiği dikkat çekmektedir. Dünyadaki benzerleri ise Büyük Kanarya Adalarında, İsviçre ve İsveç’te, kısmen Saka ve Azerbaycan Türklerinde görülmektedir. Yapılışı kadim zamanlara dayanan şalvar güreşi bugün yalnızca Kahramanmaraş şehrinde yapıldığı bilinmektedir.

KURALLARI

Şalvar güreşinde bütün oyunla ayakta yapılmaktadır. Maç esnasında güreşçiler, üstlerine şalvar giymeli ve ayakları çıplak olmalıdır. Rakibini alta düşüren güreşçinin tek hamle şansı bulunmaktadır. Eğer güreşçi bu hamlede bir sonuç elde edemezse genelde ayağa kaldırılır. Bu güreş türü 1996 yılından itibaren Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu (TGSDF)’na bağlanmıştır. Bu güreşte şalvar dışında başka bir kıyafet giyilmesi, şalvarın çok dar olması, yenişme durumunda rakibin üzerine yüklenerek ayağa kalkılması, paça ağzının bağlanması, rakibin göbeği yere temas ettikten sonra rakibe arkadan yüklenilmesi, yerdeyken oyun aranması veya güreş esnasında güreşçilerin birbiriyle konuşması uygun görülmez.