sporlar

Atlı Cirit Nedir?

Etimolojik açıdan Arapça kökenli olan ve “hurma ağacının soyulmuş̧ dalı” anlamına gelen “cirit”e, “sopa” veya “değnek” de denilmektedir. Atlı cirit, Türklerin çok eskiden beri yapılagelen atlı savaş sporlarından birisidir.

Atlı Okçuluk Nedir?

At dörtnala giderken atın dizginlerini tutmadan bedenin hareketiyle atı yönetme aynı anda da ok ile hedefe atış yapma becerisi gerektiren geleneksel bir spordur. 

Kökbörü Nedir?

Geçmiş dönemlerde yiğitlerin her zaman savaşa hazır olmalarını sağlamak amacıyla yaptıkları talimlerden ortaya çıkmış atlı bir spor türüdür. Türklere ait millî bir spor olan Kökbörü farklı adlar alarak farklı coğrafyalarda yaygın olarak oynanmaktadır.

Aba Güreşi Nedir?

Güreşçilerin sırtlarına aba giyerek, bellerine kuşak bağlayarak yaptıkları güreştir. Günümüzde Hatay ve Gaziantep yörelerinde yapılır.

Aşık Oyunu Nedir?

Aşık oyunu, adını oyun malzemesi olan “aşık” kemiğinden alan ve misketin atası olarak bilinen geleneksel bir spordur.

Kuşak Güreşi Nedir?

Kırım lehçesinde “küreş” denilen bu güreşler Hıdırellez’de ve “tepreş” denilen eğlencelerde ve düğünlerde yapılmaktadır.

Mangala Nedir?

Mangala; dünyanın farklı bölgelerinde geçmiş dönemde taş ve kuyu ile, günümüzde ise çoğunlukla oyun tahtası üzerinde taşlarla ve iki oyuncuyla icra edilen zekâ ve strateji oyunudur.

Mas Güreşi Nedir?

Spor adını Yakutça “ağaç dalı” anlamına gelen, “mas” kelimesinden almıştır. Kol, bacak ve sırt kaslarını aynı anda çalıştıran bu spor, rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmeden galip gelmeye çalıştığı tek güreş türüdür.

Yabusame Nedir?

Yabusame, Japon okçu samurayların dörtnala giden üzerinde üç hedefi vurduğu kendine haiz ritüelleri olan geleneksel bir spordur

Yağlı Güreş Nedir?

İki güreşçinin tüm vücutlarına yağ sürerek ve kıspet giyerek belirli kurallar eşliğinde mücadele ettiği, mekân ve zamanın belli olduğu hem zihinsel hem de fiziksel mücadele olarak üst düzey beceri gerektiren Türkiye’ye özgü kadim bir geleneksel spordur.

Pato Nedir?

Pato kelimesi, İspanyolca’da “ördek” anlamına gelmektedir. Önceleri ördek ile oynanan oyun günümüzde ördek yerine kulplu top ile oynanmaktadır. Altı kulplu olan pato topunun etrafındaki ip sığır derisidir.

Şalvar Güreşi Nedir?

İsmini güreşçilerin kullandığı keçi kılından dokunmuş kıyafetten alan bu güreş Türkiye’de Kahramanmaraş’ta icra edilmektedir. Saka, Tıva ve Azerbaycan’da yapılan millî güreşlerden bazıları şalvar güreşi ile benzerlik göstermektedir.